Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Vidareutveckling av STRIC utbildningssimulator

Vidareutveckling av STRIC utbildningssimulator FMV (Försvarets materielverk) har beställt vidareutveckling av omvärldssimulatorn för STRIC från CelsiusTech Systems AB i Järfälla. Simulatorsystemet används primärt vid utbildning av flygstridsledare och taktiker för luftbevakning för befattningar i flygvapnets nya stridsledningscentraler STRIC. En separat version av simulatorn används därutöver för teknisk STRIC utprovning. Beställningen, som uppgår till ca 40 miljoner kronor, omfattar vidareutveckling av funktioner i simulatorsystemet som genererar en autentisk omvärld till den STRIC anläggning i vilken utbildning sker. Simulatorn simulerar hela STRIC omgivningen, det vill säga JAS 39 Gripen, FSR 890 och övriga STRIC omgivande system från flygvapnet, armén och marinen inklusive modern datakommunikation och taktiska radiofunktioner. Den avancerade simulatorn som nu vidareutvecklas medger mycket hög realism i utbildningen för taktisk tjänst i STRIC. Leveransen till flygvapnets STRIL-skola i Uppsala av nya funktioner sker vid årsskiftet och planeras tas i bruk där under första kvartalet 2001. I uppdraget till CelsiusTech Systems AB ingår även definitionsarbete för fortsatt funktionstillväxt i simulatorn. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars- , flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, v g kontakta Lars Svanberg, Uppdragsledare, FMV tel 070-516 1010 Lars Wigert, Informationsdirektör, FMV tel 070-582 6385 Björn Nordwinger, Projektledare, CelsiusTech Systems AB tel 08-580 84 000 Marinette Radebo, Affärsansvarig, CelsiusTech Systems AB tel 08-580 84 000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/12/20000712BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/12/20000712BIT00630/bit0002.pdf