Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Aerolitoral i Mexico valde Saab Aviocomp för underhåll av komponenter till Saab-flygplan

Aerolitoral i Mexico valde Saab Aviocomp för underhåll av komponenter till Saab-flygplan Saab Aviocomp har tecknat en treårig avtalsförlängning med Aerolitoral avseende underhållet av komponenterna i flygbolagets Saab 340-flotta. Operationen med denna flygtyp har expanderat mycket snabbt. Underhållsavtalet omfattar nu 15 flygplan men Aerolitoral avser att utöka flottan till 25 Saab 340 inom några år. Aerolitoral har ett mycket högt utnyttjande av sina flygplan, motsvarande ca 3000 timmar årligen per flygplan, och opererar på rutter i Mexico samt till södra USA. Avtalet har baserats på ett fast pris per flygtimme. I samband med förlängningen så har servicekonceptet ytterligare anpassats till Aerolitorals behov. I programmet ingår reparation och översyn av samtliga komponentsystem såsom pneumatik, avionik, hydraulik, landställ och propeller. Dessutom ingår vissa logistiktjänster. Avtalet med Aerolitoral är en stor framgång för Saab Aviocomp. Genom rätt kvalitet och god leveranssäkerhet har våra tidigare levererade tjänster underlättat detta avtal. - Vi är mycket glada för detta förtroende, säger Jan Ingvar Johansson, VD för Saab Aviocomp AB. Saab Aviocomp AB arbetar med underhåll och reparationer av komponenter ingående i mellanstora, civila flygplan. Kunderna utgörs av flygbolag runt om i världen. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spets kompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Försäljningschef Bertil Johansson tel: 013-231466 Email: bertil.johansson@celsius.se www.saab.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/11/20010611BIT00900/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/11/20010611BIT00900/bit0002.pdf