Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub blir helägt av Saab

AerotechTelub blir helägt av Saab Saab och TietoEnator har kommit överens om att Saab ska förvärva TietoEnators ägarandel i AerotechTelub, för 1 100 mkr. - AerotechTelub är ett tjänsteföretag med en stark position på marknaden och den typ av tjänsteproduktion som AerotechTelub erbjuder är en viktig del av vår kärnverksamhet. Saab var redan tidigare majoritetsägare, men det faktum att vi nu tar över samtliga aktier, skapar ännu bättre möjligheter till samarbete och att ta till vara synergier inom Saab- gruppen, säger Bengt Halse, koncernchef och VD för Saab AB. - Beträffande de delar av AerotechTelubs verksamhet som kräver en fristående, självständig och leverantörsobunden roll kommer i det avseendet inga förändringar att ske, säger Bengt Halse vidare. -TietoEnator fokuserar starkt på bank och finans, telekom och media, den offentliga sektorn, samt skogs- och energisektorerna. Försäljningen av de försvarsrelaterade verksamheterna inom AerotechTelub är ett naturligt steg i denna fokusering. Vi är glada över att företaget nu får en huvudägare som har försvarsindustrin som ett av sina kärnområden. Vi är övertygade om att denna ägarförändring kommer att bidra till en positiv utveckling för AerotechTelub, säger Åke Plyhm, vice koncernchef vid TietoEnator. AerotechTelub bildades under 1999 genom en fusion av Celsius Aerotech och delar av TietoEnator. Ägarförhållandet har sedan bildandet varit Saab (tidigare Celsius) 57 procent och TietoEnator 43 procent. När avtalet om fusionen av Celsius Aerotech och delar av TietoEnator gjordes upp, tecknades också ett särskilt optionsavtal som gav dåvarande Celsius, nu Saab, rätt att förvärva TietoEnators andel på 43 procent. Överlåtelsen kräver ett godkännande från de svenska konkurrensmyndigheterna. AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 anställda och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. TietoEnator erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. TietoEnator har djup kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor samt skog och energi. För vidare information, var vänlig kontakta: Jan Nygren, Verkställande ledningen, Saab AB Tel: 013-181999 Bertil Ullergren, Tel: 0470- 422 42, Informationsdirektör, AerotechTelub 0706-21 10 28 Anders Stålhammar, Tel: 013-18 71 75 Presschef Saab AB Åke Plyhm, Tel: 08-632 1410 vice Koncernchef, TietoEnator. Eric Österberg, Tel: 08-632 14 26 Informationsdirektör TietoEnator. 070-590 0599 www.aerotechtelub.se www.saab.se www.tietoenator.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/07/20010907BIT00340/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/07/20010907BIT00340/bit0002.pdf