Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub får beställning värd 72 Mkr från Försvarets materielverk

AerotechTelub får beställning värd 72 Mkr från Försvarets materielverk AerotechTelub och IG JAS (Industrigruppen JAS) har fått en beställning värd 72 miljoner kronor från Försvarets materielverk på typbunden underhållsutrustning till flygplan JAS39 Gripen. Utrustningen är avsedd för serviceplutoner, klargöringstroppar och Försvarets Flygverkstäder i Luleå. Utrustningen kommer att levereras successivt under två år. Underhållsutrustningarna är avsedda för den 7:e och 8:e JAS-divisionen. I och med denna beställning levererar AerotechTelub ett grundpaket underhållsutrustning till landets samtliga JAS-divisoner, som med nuvarande inriktning i det svenska JAS-programmet är 8 divisioner. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub ingår i Saab-gruppen, ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Anders Unell, Programchef JAS/AerotechTelub Tfn: 0589-81435 e-post: anders.unell@aerotechtelub.se Lennart Pettersson, affärsenhetschef Underhållsutrustning Tfn:013- 231255 e-post: lennart.pettersson@aerotechtelub.se www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00360/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00360/bit0001.pdf