Skip to content Go to main navigation Go to language selector

AerotechTelub fördubblar produktionskapaciteten för Elektas Leksell Gamma Knife

AerotechTelub fördubblar produktionskapaciteten för Elektas Leksell Gamma Knife AerotechTelub inviger den 16 november ny monteringshall för produktion av Elektas Leksell Gamma Knife. Ett ökande antal leveranser har gjort att nuvarande produktionslokaler har blivit för små. Under hösten har därför en stor monteringshall iordningställts, vilket innebär en fördubbling av produktionskapaciteten mot tidigare. AerotechTelubs långa samarbete med Elekta har utvecklats starkt under de senaste åren tack vare Elektas försäljningsframgångar. Vår roll är att tillverka och att medverka i utvecklingsarbetet av nya modeller av strålkniven, Leksell Gamma Knife. AerotechTelub har nu ett komplett systemleveransansvar och i den senaste modellen ingår mer elektronik och IT än i tidigare system. Tillverkning av komplexa och tekniskt avancerade produkter inom det medicintekniska området är ett bra exempel på hur kompetens och resurser från försvars- och flygverksamhet kan användas. Elekta är ett ledande internationellt medicintekniskt företag, som erbjuder avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbestrålning av cancer och icke-invasiv strålkirurgi för sjukdomar i hjärnan såsom tumörer och kärlsjukdomar samt sjukdomar i centrala nervsystemet såsom epilepsi och Parkinson. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub ingår i Saab-gruppen, ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Gert Lövgren, Marknadschef AerotechTelub Tfn:013-231138, e-post: gert.lovgren@aerotechtelub.se 073-6688153 Johan Sedihn, VD Elekta Instrument AB, Tfn: 013-4605300 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00410/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/16/20011116BIT00410/bit0003.pdf