Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub förvärvar VMS Servicebyrån

AerotechTelub förvärvar VMS Servicebyrån AerotechTelub förvärvar VMS Servicebyrån i Vällingby med 10 anställda. Personalen erbjuds anställning i AerotechTelub och verksamheten drivs vidare i Vällingby. Förvärvet innebär att AerotechTelub kan erbjuda kunderna ett mera heltäckande tjänsteutbud samt en större och kompetentare utvecklingsresurs inom området ritningshantering. Kunderna finns främst inom svenska försvaret samt verk och myndigheter till exempel Banverket, Vägverket. - Våra och VMS resurser kompletterar varandra utmärkt. Vi har under lång tid känt varandra väl och vi kommer att kunna erbjuda våra kunder mycket konkurrenskraftiga tjänster, säger Bo Petersson, divisionschef inom AerotechTelub. - Jag ser detta som bästa alternativet för att utveckla verksamheten. På lång sikt var VMS för litet för att på egen hand hänga med i den tekniska utvecklingen. Att då sälja till ett stort företag som vi väl känner, med stora resurser och en decentraliserad organisation känns mycket bra. Dessutom har AerotechTelub stor kännedom om våra kunder och vår verksamhet säger Robert Lager, VD, VMS Servicebyrå. För ytterligare information, vänligen kontakta: Rolf Jahrl, Affärsenhetschef Telefon 0589-815 71 Mobil 070-595 64 82 Bo Petersson, Divisionschef Telefon 013-23 13 68 Mobil 073- 668 80 60 Hans Åberg, Controller Telefon 013-23 17 08 Mobil 073-668 80 05 Robert Lager, VD, VMS Servicebyrån Telefon 08-739 28 50 Mobil: 0708-25 11 58 VMS har sedan snart 25 år fungerat som servicebyrå inom mikrografi. Företaget har de senaste 10 åren även varit verksamma med digital dokumenthantering och arbetar även med att utveckla IT-/webb-lösningar för teknisk dokumentation. Svenska försvaret är den dominerande kunden, men svenska verk och myndigheter är också viktiga kunder som till exempel SJ, Banverket, Vägverket m m. AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, ett av världens ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00640/bit0001.pdf