Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Avancerade stödsystem till Gripen och Viggen vidareutvecklas

Avancerade stödsystem till Gripen och Viggen vidareutvecklas JAS39 Gripens avancerade planerings- och utvärderingssystem samt utbildningssystem för Jaktviggen vidareutvecklas av AerotechTelub. Dagens komplexa stridsflygplan kräver avancerade datorbaserade marksystem för planering och utvärdering av varje flygpass. Dessa system är en viktig del i utbildningen av såväl nya piloter som vid flygvapnets taktiska utveckling. För planering av flygpass används ett system kallat PLA, Planering och Analys, vilket i huvudsak är utvecklat av AerotechTelub. För utvärdering och analys av flygpass med JAS39 Gripen används ett mycket avancerat system för detta ändamål kallat UTA, Utbildning Taktisk Analys, utvecklat av AerotechTelub. - Nu har Försvarets materielverk gett oss förtroendet att vidareutveckla dessa verktyg, säger affärsenhetschefen Stefan Storm. - Vi har dessutom fått uppdraget att tillverka ytterligare en generation av utbildningssystemet UTB, som återspeglar flygningar som de kan se ut i JA37 Viggen. Systemet används bland annat för instruktion och demonstration för elever, återspegling och utvärdering av elev- och förarprestationer, inlärning av systemfunktioner samt bearbetning av data och generering av rapporter. Beställningen är på 18 miljoner kronor med option på ytterligare 13 miljoner kronor. För ytterligare information kontakta gärna: Stefan Storm, affärsenhetschef, tel 0589 - 818 61, mobil 070-5227856, Fel! Bokmärket är inte definierat. Lars-Erik Wige, divisionschef, tel 0589 - 81460, mobil 070-5956489, Fel! Bokmärket är inte definierat. AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/03/20010403BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/03/20010403BIT00490/bit0002.pdf