Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Banden knyts i Taastrup

Banden knyts i Taastrup Celsius Metech A/S öppnar kontor i Taastrup för att betjäna sina kunder i Sydsverige och på Själland. Tack vare Öresundsförbindelsen har många danska och svenska verksamheter sett möjligheten med samarbete över landgränserna. En av dessa är verksamheten Celsius Metech, som med sina laboratorier i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland är Nordens största tredjepartsleverantör av kalibrering och underhåll av såväl elektronisk som mekanisk mätutrustning. I början av året tog vi inom Celsius Metechgruppen beslut om en sammanslagning av verksamheterna i våra laboratorier i Lund och Ballerup, säger Bendix Christensen, VD för Celsius Metech A/S. Bakgrunden var etableringen av Öresundsförbindelsen, som öppnade möjligheten att betjäna kunderna både på Själland och i Skåne-området från det dåvarande laboratoriet i Ballerup. Som följd ökade verksamheten i kalibreringslaboratoriet i Ballerup så mycket att dåvarande lokaler snabbt blev för trånga. Därför är Själlandsavdelningen nu flyttad till nya och väsentligt större lokaler i Taastrup. Det nya laboratoriet skall betjäna kunder på Själland och i Skåne-området inom kalibrering av mätutrustning, men samtidigt vara kompetenscenter inom kalibrering av fiberoptisk mätutrustning för hela Norden. Celsius Metech A/S är ett dotterbolag till AerotechTelub. AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. www.aerotechtelub.se För ytterligare information kontakta gärna: Bertil Ullergren, Informationschef AerotechTelub, tel 0470-42 242 mobil 070-621 10 28 e-post: bertil.ullergren@aerotechtelub.se eller Bendix Christensen, VD Celsius Metech A/S, tel +45 96 62 50 01, e-post: bendix.christensen@celsiusmetech.dk ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/06/20010906BIT00240/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/06/20010906BIT00240/bit0002.pdf