Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Bodycote köper Saabs Karlskogalaboratorium

Bodycote köper Saabs Karlskogalaboratorium Den engelska börsnoterade materialteknikkoncernen Bodycote köper i dag genom sitt helägda svenska dotterbolag Bodycote Polymer AB, Saabs helägda materiallaboratorium Celsius Materials Karlskoga AB (CMK) med verksamhet i Karlskoga och Karlstad. Affären har marginell positiv effekt på Saab-gruppens resultat, balansräkning och kassaflöde. Genom affären, som är ett led i Saabkoncernens strategiska renodling, kommer CMK, som omsätter 23 MSEK och har 22 anställda att ingå i kärnaffären i den världsledande materialtekniskt inriktade Bodycotekoncernen. Bodycote har verksamhet i ett 20-tal länder och fler än 6000 anställda, vilket ger utmärkta möjligheter till fortsatt positiv utveckling för CMK. - Det är ett lönsamt och välskött företag med unika kompetenser som på detta sätt får en framtid i en dynamisk och framgångsrik miljö, något som jag är övertygad om att de kommer att ta väl tillvara, säger Per Ove Morberg, chef för Saabs verksamhetsområde Other Operations. I enlighet med en avsiktsförklaring från december 2000 ingår i affären ett avtal mellan Bodycote och Saabs helägda dotterbolag CSM Materialteknik om ett långsiktigt samarbete avseende materialtekniska tjänster Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Per Ove Morberg, chef Other Operations, Saab AB tel 08-463 00 69 070-622 87 47 Lars Åberg, VD för Celsius Materials Karlskoga AB tel 0586-81650 070-6981650 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00730/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00730/bit0002.pdf