Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Celsius Test Systems har fått mångmiljonorder från Volvo.

Celsius Test Systems har fått mångmiljonorder från Volvo. Celsius Test Systems har med Volvo Powertrain Corporation i Skövde tecknat en mångmiljonorder på testsystem. I en första omgång har Volvo beställt 6 system avsedda för kvalitetskontroll där transientprovning ingår. I avtalet finns en option på ytterligare 30-40 system. Testsystemet kommer att baseras på testkonceptet DACROM - Data Acquisition and Control for Rotating Machines. DACROM är konstruerat för datainsamling, mätning och kontroll av roterande maskiner, men används också för test och felsökning. Konceptet är också mycket användbart för att detektera annat än elektriska storheter. Vi är sedan tidigare väl etablerade inom fordonsindustrin med testsystem. Denna beställning från Volvo Powertrain Corporation stärker ytterligare vår ställning inom branschen, säger Torbjörn Trygg, som är VD för Celsius Test Systems. Ordern är en bra bekräftelse på våra förmåga att utveckla flexibla testsystemlösningar . Celsius Test Systems AB är ett ledande företag i Skandinavien som levererar kundanpassade system och tjänster för test och verifiering. Celsius Test Systems levererar konsulttjänster, verktyg och systemlösningar för test i konstruktion, produktion och underhåll av en produkts livscykel. De viktigaste marknadssegmenten idag är telekommunikation samt fordonstillverkning och försvarsteknologi. För ytterligare information kontakta gärna: Roland Johansson, Marknad, tel 0589 82185 e-post: roland.s.johansson@testsystems.se www.testsystems.se Celsius Test Systems är ett dotterbolag till AerotechTelub. AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, ett av världens ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00880/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00880/bit0002.pdf