Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Dan-Åke Enstedt till AerotechTelub

Dan-Åke Enstedt till AerotechTelub Dan-Åke Enstedt har anställts på AerotechTelub som vVD i den verkställande ledningen och med speciellt ansvar för konsultverksamheterna inom AerotechTelub. Dan-Åke Enstedt kommer närmast från EssNet där han är koncernchef och VD. Han har tidigare förflutet inom Telub, Enator och TietoEnator. Under tiden i Enator och TietoEnator var han bland annat VD för Dotcom, affärsområdeschef för Enator Drift och Support, affärsområdeschef för TietoEnator Processing Network Support och medlem i koncernledningen. Dan-Åke Enstedt kommer att tillträda sin tjänst den 1 oktober. AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. www.aerotechtelub.se För ytterligare information kontakta gärna: Bertil Ullergren, Informationschef, tel 0470-42 242, e-post: bertil.ullergren@aerotechtelub.se mobil 070-621 10 28 eller Sören Björk, Personalchef, tel 0589-830 84, e-post: soren.bjork@aerotechtelub.se mobil 073-668 84 05 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/03/20010903BIT00540/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/03/20010903BIT00540/bit0001.pdf