Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ericsson Saab Avionics säljer sin andel i Triangle Equipment A/S

Ericsson Saab Avionics AB säljer sin andel i Triangle Equipment A/S till Global Geo Services ASA Ericsson Saab Avionics AB och GGS, Global Geo Services ASA, har träffat ett avtal som innebär att GGS köper Avionics andel i Triangle Equipment AS. GGS förvärvar samtidigt samtliga resterande aktier i Triangle Equipment från övriga aktieägare. Affären påverkar inte det långsiktiga samarbete mellan Triangle Equipment och Ericsson Saab Avionics som inleddes 1999 och som omfattar utveckling och tillverkning av avancerad utrustning i borrhål för effektivisering av utvinning av olja och gas. Ericsson Saab Avionics erhåller såväl kontant betalning som aktier i GGS i utbyte mot aktierna i Triangle Equipment. - Detta är ett led i processen att exploatera vår breda teknologibas på den civila marknaden, säger Peter Sandehed, ansvarig för Venture Capital- funktionen inom Saab-gruppen. Triangle Equipment är ett norskt bolag med säte i Stavanger som utvecklar och säljer system och produkter för komplettering av oljebrunnar. Global Geo Services ASA är ett norskt bolag med säte i Oslo med speciell inriktning på insamling av "multi-client seismic data" för lokalisering av olje- och gasfyndigheter. Ericsson Saab Avionics AB ägs gemensamt av Saab och Ericsson och är den ledande leverantören av elektroniksystem till JAS 39 Gripen. Här ingår bland annat presentationssystemet EP-17 och telekrigsystemet EWS-39. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Rolf Sandström, Industrisamarbete, Ericsson Saab Avionics AB Tel: 08 -757 05 61 Anders Stålhammar, Presschef, Saab AB Tel: 013-187175 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT00230/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT00230/bit0002.pdf