Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

FMV beställer StriC-anläggningar för 28 miljoner kronor

Handläggare Handled by Datum Date Referens Reference Guy Hörnfeldt 2001-04-03 CU 01-24 S FMV beställer StriC-anläggningar för 28 miljoner kronor FMV (Försvarets materielverk) har hos Saab Tech Systems lagt en beställning avseende vidmakthållande av StriC-anläggningar, försvarsmaktens nya ledningssystem för ledning av flygstridskrafter. Beställningssumman som uppgår till 28 miljoner kronor innefattar i huvudsak åtgärder motiverade av förändringar i omgivande system, främst samfunktion med JAS 39 Gripen och FSR 890 (Erieye). SaabTech Systems är huvudleverantör av StriC-projektet, som har pågått sedan 1990 i nära samarbete med FMV. Det är ett av Sveriges största systemintegrations- och programvaruutvecklingsprojekt hittills. StriC är nu i drift, men för att möta försvarets framtida tekniska och taktiska behov krävs ett vidmakthållande och en kontinuerlig anpassning mot förändringar i angränsande system. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Lars Svanberg, FMV tel: 08-58084165 tel: 070-516 10 10 Björn Nordwinger, SaabTech tel: 08-580 852 Systems 44 tel: 070-668 52 44 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/03/20010403BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/03/20010403BIT00070/bit0001.pdf