Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Första Gripen-flygningen med hjälmsikte

Första Gripen-flygningen med hjälmsikte För första gången har Gripen flugit med ett hjälmmonterat sikte. Saab Aerospace i Linköping har genomfört de första provflygningarna med ett sikte som finns monterat i hjälmvisiret. Piloten kan titta på målet, fyra av en robot som sedan styr dit piloten tittar. Den historiska flygningen genomfördes av provflygare Magnus Olsson på Saab Aerospace i Linköping. Flygningen gick bra, alla delar av systemet fungerade men det återstår mer utvecklingsarbete innan hjälmsiktet med display är operativt. Den hjälmmonterade displayen ingår i ett större projekt beställt av Försvarets Materielverk, FMV. De 28 Gripen-flygplan som Sydafrika beställt blir integrerade med den hjälmmonterade displayen i flygplanen. Systemet är utvecklat av det Sydafrikanska företaget Thales (före detta Pilkington Optronics), tillsammans med Cumulus (en del av sydafrikanska Denel). Med den hjälmmonterade displayen kan piloten lättare upptäcka och bekämpa ett mål. I hjälmens visir finns ett sikte. Piloten kan alltså titta på ett mål, avfyra en robot och sedan med hjälp av blicken styra den mot målet. Systemet används i Ryssland och Israel. USA har tekniken men flyger inte operativt. Gripen är det enda fjärde generations flygplan i världen som är i operativ tjänst. Det innebär att den är ensam om förmågan att i luften byta mellan rollerna jakt- attack- och spaning. Gripen har med sin unika datalänk en informations-överlägsenhet jämfört med andra flygplan. Detta underlättar när den hjälmmonterade displayen ska intergreras. Saab Aerospace kommer senare under året att visa upp den hjälmmonterade dispayen men foton finns tillgängliga. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Peter Larsson, Informationschef Saab Aerospace Tel 013-465 31 09 peter.larsson@saab.se fax 013-18 54 27 För foton: www.gripen.se, eller kontakta Marie Karlsson Saab Aerospace Tel 013-18 29 10 marie.karlsson@saab.se fax 013-18 54 27 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00360/bit0002.pdf