Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Försvarets materielverk har av AerotechTelub beställt fortsatta konsulttjänster för närmare tio miljoner kronor inom omr

Försvarets materielverk har av AerotechTelub beställt fortsatta konsulttjänster för närmare tio miljoner kronor inom området flygradio. Uppdraget innebär att AerotechTelub fått fortsatt förtroende att arbeta inom TARAS, TAktiskt RAdioSystem, som ska införas i flygvapnet och användas i bland annat JAS39 Gripen. Vissa delar i det taktiska radiosystemet, Radio 90, är tekniskt sett bland världens mest avancerade radiosystem för militär flygkommunikation. - Just denna beställning, som är en fortsättning på tidigare uppdrag, kommer att sysselsätta ett 15-tal ingenjörer, säger affärsenhetschefen Jan Lindström. Vårt arbete består av tekniska utredningar och analyser av sambandssystemet. Sammanlagt arbetar idag cirka 35 personer inom AerotechTelub med TARAS och antalet förväntas öka under året. TARAS kommer på sikt att ersätta nuvarande radiosystem som togs i bruk under 60-talet. Härmed ökar förmågan att leda och kommunicera med flygplan JAS39 Gripen. För ytterligare information kontakta gärna: Jan Lindström, affärsenhetschef, tel 0589-810 52, mobil 070-538 22 78, mailto:jan.lindstrom@aerotechtelub.se Ulf Campner, avdelningschef, tel 0589-814 44, mobil 070-326 74 43, mailto:ulf.campner@aerotechtelub.se AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, norra Europas ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/02/20010402BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/02/20010402BIT00330/bit0001.pdf