Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Hägglunds Vehicle har beställt videoväxlar av AerotechTelub

Hägglunds Vehicle har beställt videoväxlar av AerotechTelub AerotechTelub har fått en order på 15 Mkr från Hägglunds Vehicle på 430 st videoväxlar till stridsfordon. Videoväxlarna kommer att levereras under 4 år. Videoväxlarna kommer att installeras i Hägglunds stridsfordon CV9030, som ska exporteras till Schweiz och Finland. Med hjälp av videoväxeln kan ett flertal olika videokällor som termiska sikten, bildförstärkare, dagsikten, observationsanordningar m.m. kopplas samman. Därmed blir det möjligt för en operatör att från samma display/skärm få information från ett antal videokällor. Videoväxeln har utvecklats av AerotechTelub i nära samarbete med Hägglunds. Lösningen är ett bra exempel på vår kompetens och förmåga att utveckla unika och kundanpassade lösningar inom informationsteknik och elektronik, säger Mats Pettersson, som är divisionschef i AerotechTelub. För ytterligare information kontakta gärna: Bo Johansson, marknadsansvarig, tel 013-23 18 46, mobil 070- 573 68 79 e-post bo.johansson@aerotechtelub.se AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57procent av Saab, ett av världens ledande högteknologiska företag och till 43procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/04/20010404BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/04/20010404BIT00210/bit0001.pdf