Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ingemar Andersson blir ansvarig för affärsledningsgrupp i Saab

Ingemar Andersson blir ansvarig för affärsledningsgrupp i Saab Ingemar Andersson, chef för affärsområde Saab Bofors Dynamics, kommer från och med 2001-04-01 att leda en nybildad affärsledningsgrupp i Saab. Huvudsaklig uppgift för Ingemar Andersson blir att svara för samordning av och synergier mellan de affärsområden som är aktiva på försvarsmarknaden - Saab Aerospace, Saab Systems and Electronics, Saab Bofors Dynamics och Saab Technical Support and Services. Ingemar Andersson kommer att ingå i Saabs verkställande ledning och kommer också fortsättningsvis att vara chef för affärsområdet Saab Bofors Dynamics. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Ingemar Andersson tel: 0586-814 00 Jan Nygren, ansvarig för information inom koncernen tel:013-181999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/19/20010319BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/19/20010319BIT00310/bit0001.pdf