Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 4 april 2001

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 4 april 2001 Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,00 kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes måndagen den 9 april 2001. Utdelningen beräknas sändas ut torsdagen den 12 april 2001. Styrelsens förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier godkändes av bolagsstämman. Styrelseledamöterna Anders Scharp, Bengt Halse, Erik Belfrage, Peter Nygårds, Tony Rice, George Rose, Michael Rouse, Björn Svedberg och Marcus Wallenberg omvaldes. Caj Nackstad omvaldes som revisor och Bo Ribers omvaldes som revisorsuppleant. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Anders Scharp till ordförande i Saab AB. Styrelsen Saab AB För ytterligare information, kontakta: Anders Stålhammar, Presschef Saab AB tel: 013-187175 Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB tel: 013-187125 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/04/20010404BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/04/20010404BIT00940/bit0001.pdf