Skip to content Go to main navigation Go to language selector

MOD Norge tecknar ett betydande internationell kontrakt med Saab Training Systems

MOD Norge tecknar ett betydande internationellt kontrakt med Saab Training Systems AB för leverans av en komplett stridsträningsanläggning Norska Försvarsdepartementet har tillkännagivit att Saab Training Systems i Huskvarna kommer att få en omfattande order med totalansvar för leverans och drift av Hærens Taktiska Träningscenter beläget vid Rena Leir. Det initiala kontraktsvärdet uppgår till över 470 MSEK och leveranser påbörjas under 2003. Kontraktet är ett resultat av en internationell konkurrensupphandling. Kontraktsvärdet, på över 470 miljoner, är till största delen simulatorutrustning men inkluderar också drift under 5 år. Hærens Taktiska Träningscenter kommer att ge norska armén möjlighet att träna sin operationella och taktiska stridseffektivitet, öka sin taktiska träningseffektivitet samt möjliggöra utveckling för den enskilde soldatens kompetens, motivering och färdighet. I och med köpet av stridsträningsanläggningen kommer den norska armén att kunna genomföra såväl realistiska övningar som analys av övningarna och den enskilde individens insats. Dessa faktorer är viktiga för att uppnå en effektiv utbildning. I utrustningen som Saab Training Systems kommer att leverera ingår: - Lasersimulatorer för direktskjutande vapen som medger hög grad av realism och verklighetsnära återgivning av all typer av övningar - System där övningsledningen kan planera, förbereda, initiera och genomföra övningar. Systemet möjliggör även analys och utvärdering - System för simulering av indirekt eldgivning såsom artilleri, granatkastare, minor, kanoner och kemiska stridsmedel - System för att förbereda och utföra en effektiv genomgång av genomförd övning. För Saab Training Systems innebär kontraktet ytterligare befästning av nischen som totalleverantör av kompletta stridsträningsanläggningar. Saab Training Systems erhöll under år 2000 omfattande order inom området både till Holland och den amerikanska armén i Europa. Upphandlingar av liknande stridsträningsanläggningar pågår för närvarande i flera andra länder. För ytterligare information se följande webadress till det norska försvarsdepartementet: www.odin.dep.no/fd/norsk/aktuelt/pressem/index-b-n-a.html. Saab Training Systems AB verkar inom området militär utbildningsmateriel; lasersimulatorsystem, stridsträningsanläggningar, grafiska simulatorer samt målmateriel. Företaget är ett helägt dotterbolag till Saab AB och har 310 anställda. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Johan Ohlson, VD Saab Training Systems Tel:036-38 86 01 Dan Sundqvist, Vice President Operations Saab Training Systems Tel:036- 38 86 81 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00500/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/02/20010502BIT00500/bit0002.pdf