Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Nytt Gripen industriprojekt i Österrike

NYTT GRIPEN INDUSTRIPROJEKT I öSTERRIKE Metallskum har en enorm potential som strukturellt och funktionellt material i lättviktskonstruktioner. Ett av de nya industrisamarbetsprojekt som SAAB-BAE SYSTEMS Gripen JV lanserar fokuserar på detta material. Projektet är kopplat till ett potentiellt kontrakt på Gripen-flygplan för Österrike. Den österrikiske partnern i projektet är Alulight International GmbH, vars mål är att utveckla och tillverka kundspecifika och avancerade högteknologiska aluminiumprodukter. Fördelarna med denna typ av metallskum är att det bland annat motverkar vibrationer och förbättrar ljuddämpningsförmågan. Metallskum har också en låg påverkan på miljön. Det främsta målet med projektet är att bilda en allians mellan Alulight och svenska , brittiska och internationella industrier där man har en hög efterfrågan på lättmetaller med egenskaper som metallskum har. Hittills har ett stort intresse visats i svensk bilindustri, men även flyg- och rymdapplikationer kan bli aktuella. - Våra kunder drar nytta av ett industrisamarbetskoncept som är fundamentalt skilt från traditionella kompensationsaffärer. Vårt koncept skapar nya jobb och säkrar långsiktig tillväxt i ett antal nyckelindustrisektorer via direkta utländska investeringar, exportfrämjande åtgärder och teknologiöverföring, förklarar Johan Eliasson, ansvarig för Saabs industrisamarbetet i Österrike. För vidare information, var vänlig kontakta: Peter Larsson, informationschef, Saab AB, Aerospace Tel: 013-18 13 65, mobil: 00709-87 71 09 Peter.larsson@saab.se www.gripen.at / www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/21/20010321BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/21/20010321BIT00020/bit0001.pdf