Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Oceanövervakning med rymdutrustning från Saab Ericsson Space

Oceanövervakning med rymdutrustning från Saab Ericsson Space JASON-1 är en jordobservationssatellit som skall ge oss mer fakta om världens oceaner. Den skjuts upp den 7 december 2001 med en Boeing Delta II raket från raketbasen i Kalifornien. Satellitens centrala datahanteringssystem har levererats av Saab Ericsson Space. JASON-1 kommer under tre till fem års tid att förse oss med information om världshavens topografi med hjälp av en radarhöjdmätare. Satelliten är också utrustad med andra instrument för faktainsamling om havens nivåförändringar och havsströmmarnas årstidsbundna förändringar och de effekter de har på klimatet. I och med att kunskapen om det globala samspelet ökar kan bl a väderprognoser bli alltmer säkra. JASON-1 är en uppföljare till Topex/Poseidon, satelliten som förutsåg El Niño fenomenet 1997-1998. Saab Ericsson Space har utvecklat och tillverkat satellitplattformens centrala elektronikfunktion, det största system som man hittills byggt. Det är ett "all-in-one" system, enheterna är integrerade i ett system, som har tre huvuduppgifter. Det övervakar och kontrollerar alla funktioner ombord, håller ordning på satellitens position i omloppsbanan och fungerar som massminne för datalagring. Satellitens S-bandsantenner för markkommunikation kommer också från företaget. Austrian Aerospace, ett dotterbolag inom Saab Ericsson Space gruppen, har levererat elektronik som styr satellitens pyrotekniska öppningsmekanismer, t ex för utfällning av antenner, avlägsnande av skyddslock, etc. JASON-1 är byggt på en standiserad satellitplattform, kallad Proteus, som utvecklats av franska Alcatel. Den blir den första av en serie satelliter för jordobservation och forskning. JASON-1 placeras i cirkulär bana på drygt 1300 km höjd och skall samarbeta med andra satelliter för förbättrad faktainsamling. Satelliten mäter ca 1 x 1 x 2 meter och väger 500 kg. JASON-1 är ett samprojekt mellan amerikanska NASA och franska rymdstyrelsen CNES. Backgrundsfakta om Saab Ericsson Space: Saab Ericsson Space är en internationell och oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt termiska isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg och en division är belägen i Linköping. Företaget har dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har 660 anställda. Saab Ericsson Space är en oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt termiska isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg, en division vid Saab i Linköping och dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har 660 anställda. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. Ericsson är en världsledande leverantör inom telekommunikation. Ericsson erbjuder totala lösningar från system och applikationer till mobiltelefoner och andra kommunikationsmedel. För ytterligare information, kontakta: Iréne Svensson, Informationschef, Saab Ericsson Space tfn: 031-735 44 63, 0705-35 08 18 Informationen finns också tillgänglig på www.space.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00340/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00340/bit0001.pdf