Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Order värd en halv miljard till Saab Bofors Dynamics

Order värd en halv miljard till Saab Bofors Dynamics Finska marinen (FNHQ) och Saab Bofors Dynamics har undertecknat ett kontrakt för att modernisera den finska marinens sjömålsrobotkapacitet. Kontraktet omfattar dels leverans av ny utrustning och dels uppgradering av befintlig materiel. RBS15 har varit i drift i den finska marinen sedan slutet av 1980-talet och detta kontrakt visar ett betydande förtroende för det svenska systemet. Programmet är baserat på den finska marinens och Saab Bofors Dynamics långa erfarenhet av sjömålsrobotsystem, inklusive utvecklingen av den nya RBS15 Mk3. Parterna har tillsammans definierat den finska marinens version av RBS15. Under definitionsfasen nyttjade parterna sina respektive resurser och kompetens, som t ex marinens taktiska och operativa kunskaper och Saab Bofors Dynamics utvecklingsresurser för utveckling av målsökare, för att definiera ett toppmodernt system för framtiden. Denna skräddarsydda version av RBS15 med Mk3-standard, har av finska marinen givits beteckningen RBS15 SF3. Programmet omfattar även omfattande tekniköverföring och finskt deltagande. Kontraktsvärdet är i storleksordningen en halv miljard svenska kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spets kompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Gunnar Språng, Saab Bofors Dynamics tel: 013-186110 Cdr. Ilpo Bergholm, Finnish Naval Headquarters tel:+358 9 181 24213 www.saab.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00450/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00450/bit0002.pdf