Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Post- och telestyrelsen valde AerotechTelub och TietoEnator

Post- och telestyrelsen valde AerotechTelub och TietoEnator AerotechTelub tillsammans med TietoEnator är ett av de företag som tecknat ramavtal med Post- och telestyrelsen (PTS) avseende utredningsresurser. Ramavtalet är tvåårigt med möjlighet till förlängning ytterligare ett år och omfattar tekniska utredningar inom telefoni, infrastruktur och Internet. Tidigare under året har AerotechTelub tecknat liknande ramavtal om IT- konsulttjänster med bland andra Statskontoret och IT-kommissionen. För ytterligare information kontakta gärna: Bo Svensson, kund- och ramavtalsansvarig, AerotechTelub, div. Communications Tel: 08-705 51 42 Mobil: 0708-54 61 30 E-post: bo.s.svensson@aerotechtelub.se Erik Nordmark, VD, TE Telecom Sweden AB Tel: 08-703 66 14 Mobil: 0709-94 66 49 E-post: erik.nordmark@tietoenator.com AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor.Företaget ägs till 57 procent av Saab, ett av världens ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. Saab Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. www.saab.se TietoEnator TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/17/20010817BIT00380/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/17/20010817BIT00380/bit0001.pdf