Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Aircraft AB skänker flygplan till Försvarsmakten

Saab Aircraft AB skänker flygplan till Försvarsmakten Saab Aircraft AB har skänkt ett flygplan av typ Saab 2000 till den svenska försvarsmakten. Det transporterades nyligen per lastbil till sitt nya "hem", Försvarets Halmstadsskolor, där det avses användas för utbildning av brand- och räddningspersonal. - Just det här flygplanet, med serienummer tre, är ett av de tre provflygplan av typ Saab 2000 som användes i utprovningen och certifieringen, säger Hans Almér, VD för Saab Aircraft AB. - Nu när vi inte längre har några provbehov för det, så tycker vi att det är bra att det kan fortsätta göra nytta genom att ställas till förfogande för utbildning i försvarets regi. Överste Olle Ljung, chef för Försvarets Halmstadsskolor, tillägger: - Vi är naturligtvis väldigt glada över den här gåvan från Saab. Det här flygplanet kommer att bli ett värdefullt hjälpmedel inte bara för vår brand- och räddningspersonal, utan även för våra soldater. 003, som flygplanet kallas av Saab-personalen, loggade mer än 1300 flygtimmar i olika utprovningsprojekt, och var den flygplanindivid som först flög med det hydraulservosystem för höjdrodret som senare blev standard på typen. Inklusive provflygplanen tillverkades 63 Saab 2000, varav 59 är i kommersiell trafik i världen. Saab Aircraft AB, med kontor i Linköping och i Washington, D.C., svarar för typcertifikaten samt stöd och service åt operatörer av de mer än 500 Saab 340- och Saab 2000-flygplan som finns i trafik. Saab Aircraft AB ingår i Saab Aviation services, en affärsenhet inom Saab-gruppen. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Hans Almér, VD, Saab Aircraft AB Tel. 013-18 26 16 John Belanger, Public Relations and Communications, Saab Aircraft AB Tel. 013-18 31 01 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/28/20010328BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/28/20010328BIT00300/bit0001.pdf