Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Bofors Underwater Systems AB inleder förhandlingar om avveckling av verksamheten i Landskrona

Saab Bofors Underwater Systems AB inleder förhandlingar om avveckling av verksamheten i Landskrona Efter beslut som fattats i Saab Bofors Underwater Systems AB styrelse kommer företaget att inleda MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer avseende avveckling av verksamheten i Landskrona. Beslutet grundar sig på behov av kostnadsreduktion och en vikande marknad inom aktuella produktområden. Avvecklingen berör samtliga anställda vid enheten. Varsel rörande 41 personer kommer att tillställas Länsarbetsnämnden i mitten på denna vecka. Ett begränsat antal anställda kommer att kunna erbjudas fortsatt anställning vid företagets anläggningar i Motala. Avvecklingen planeras att vara helt genomförd under första halvåret 2002. - Det har varit ett mycket svårt beslut att ta, men tyvärr en nödvändig åtgärd, säger Mikael Grodzinsky, VD för Saab Bofors Underwater Systems AB, och fortsätter: - Vi kommer att göra vårt bästa för att mildra konsekvenserna så långt det går för de medarbetare som berörs av beslutet Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Mikael Grodzinsky, VD, Saab Bofors Underwater Systems AB Tfn:0141-224510, 073-6682600 Anders Florenius, Informationschef, Saab Bofors Dynamics AB Tfn:0586-81223, 070-5823230 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00210/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00210/bit0001.pdf