Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab deltar i Europeisk studie för framtida stridsflygsystem

Saab deltar i Europeisk studie för framtida stridsflygsystem Saab välkomnar beskedet att försvarsministrarna i Frankrike, Tyskland, Italien Spanien, Sverige och Storbritannien har deklarerat avsikten att genomföra en gemensam studie för att ta fram en första kravbild på framtida stridsflygsystem i tidsperspektivet 2020. Saab och de övriga ledande europeiska flygindustrierna (Alenia Aerospace, BAE SYSTEMS, EADS och Dassault Aviation), inser att de långsiktiga behov som myndigheterna identifierar, kräver att teknologier och system utvecklas och demonstreras gemensamt i Europa för att ge bästa effekt. Företagen har därför förklarat sig beredda att arbeta tillsammans för att : · Genomföra teknikutvecklingsprojekt inom redan identifierade områden av hög prioritet, såsom smygteknik, datalänkar i nätverkscentrerade spanings-, lednings- och övervakningssystem, samt ledning och styrning av obemannade flygplan. Dessa projekt förväntas starta omgående. · Genomföra teknologiprogrammet ETAP (European Technology Acquisition Programme) med ledning av myndigheternas studie. ETAP kommer att innehålla teknikutveckling (Technology Demonstration Projects, TDP's) och demonstratorer (Technology Demonstration Vehicles, TDV's) inom nyckelområden för framtida stridsflygsystem. Resultaten kan införas i befintliga system eller i framtida gemensamma europeiska system i tidsperspektivet 2020. · Genomföra utveckling av bemannade eller obemannade stridsflygsystem för att möta de sex ländernas framtida behov Saab stöder till fullo de europeiska myndigheternas initiativ. Saab är beredd att arbeta tillsammans med de europeiska myndigheterna och ledande europeiska flygindustrier för att utveckla erforderliga teknologier och förmågor. Därmed tillgodoses militära krav på framtida europeiska stridsflygsystem kring 2020 samtidigt som Europa bibehåller en effektiv och globalt konkurrenskraftig flyg- och försvarsindustri. Saab ser möjligheter att kombinera teknologier från ETAP med Saab's NetDefence koncept för framtida försvarssystem och kunna erbjuda framtida stridsflygsystem inom ramen för ett nätverkscentrerat försvar. Förutom Saab kommer Volvo Aero Corporation, Ericsson och ledande svenska forskningsorganisationer att delta i ETAP. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Peter Larsson, informationschef, Saab Aerospace Tfn: 070-989 7109 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00830/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/19/20011119BIT00830/bit0001.pdf