Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab Ericsson Space avbryter förhandlingarna om köp av Fokker Space

Saab Ericsson Space avbryter förhandlingarna om köp av Fokker Space Saab Ericsson Space, Göteborg, har beslutat att inte fullfölja det planerade förvärvet av Fokker Space BV, Holland. Överenskommelse har inte kunnat träffas mellan säljaren och köparna, Saab Ericsson Space och holländska Stork, om en acceptabel garanti för vissa tidigare gjorda åtaganden, vilket gör att förhandlingarna inte fullföljs. - Vi har inte fått tillräckliga garantier för tidigare gjorda åtaganden och kan därför inte nu gå in i ett delägarskap. Vi hade länge goda förhoppningar om att finna en gemensam lösning men det visade sig inte möjligt, säger Bengt Mörtberg, VD för Saab Ericsson Space. Saab Ericsson Space är en oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företagets huvudprodukter är datorer, mikrovågselektronik och antenner, styr- och separationssystem samt termiska isoleringsmaterial för användning ombord på satelliter och bärraketer. Huvudkontoret finns i Göteborg, en division vid Saab i Linköping och dotterbolag i Österrike, Austrian Aerospace, och i USA, Saab Ericsson Space Inc. Saab Ericsson Space har 660 anställda. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. Ericsson är en världsledande leverantör inom telekommunikation. Ericsson erbjuder totala lösningar från system och applikationer till mobiltelefoner och andra kommunikationsmedel. För ytterligare information, kontakta: Iréne Svensson, Informationschef, Saab Ericsson Space tfn: 031-735 44 63,0705-35 08 18. Informationen finns också tillgänglig på www.space.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00220/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00220/bit0002.pdf