Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Ericsson Space vinner kontrakt från Lockheed Martin

Saab Ericsson Space vinner kontrakt från Lockheed Martin Saab Ericsson Space har vunnit stororder från Lockheed Martin Austronotics, Denver USA, gällande utveckling och produktion av nästa generations separationssystem för den nya Atlas V raketen. Arbetet kommer att utföras på "Mechanical Products Division" i Linköping och inkluderar, förutom två typer av separationssystem viss markutrustning. Saab Ericsson Space garanteras genom kontraktet att leverera produkterna under en period av tio år. Kontraktets värde beräknas överskrida 100 MSEK. Saab Ericsson Space är världsledande på separationssystem och har c:a 90% av världsmarknaden med kunder i Europa, USA, Ryssland och Japan. Saab Ericsson Space är en internationell leverantör av rymdutrustningar. Företaget utvecklar och tillverkar datorer, antenner, mikrovågselektronik, styr- och separationssystem för bärraketer och satelliter och är marknadsledande inom vissa av sina produktområden. Huvudkontoret ligger i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping samt dotterbolag i Österrike och USA. Antalet anställda uppgår till 660. Företaget ägs av Saab och Ericsson. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Iréne Svensson, Informationschef, Saab Ericsson Space tel:031-735 44 63 0705-35 08 18 Denna information finns även utlagd på vår hemsida www.space.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/16/20010516BIT00130/bit0001.pdf