Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order från FMV värd 500 miljoner

Saab får order från FMV värd 500 miljoner Försvarets materielverk (FMV) har beställt ett integrationsarbete av Saab för nya precisionsvapen till svenska JAS 39 Gripen, värt 500 miljoner kronor. Systemet ger JAS 39 Gripen kapacitet att precisionsfälla laserstyrda vapen. Vapnen anskaffas av FMV. I beställningen ingår även anskaffning av vapenbalkar av NATO-typ för användning till JAS 39 Gripen. Sammantaget ökar detta Gripens förmåga till interoperabilitet för deltagande i internationella fredsbevarande insatser. Vapenbalkarna, som har utvecklats av Saab och BAE SYSTEMS, tillverkas av Denel i Sydafrika. Detta är en del av industrisamarbetspaketet från försäljningen av 28 stycken Gripen till Sydafrika. Beställningen går till Industrigruppen JAS (IG JAS) varav Saab Aerospaces andel av beställningsbeloppet motsvarar 477 MSEK, Saab Avionics 19 MSEK och AerotechTelubs 5 MSEK. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace Tfn:070-989 71 09 013-465 31 09 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00360/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/05/20011005BIT00360/bit0001.pdf