Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab förvärvar Ericssons andel i gemensamägt bolag

Saab förvärvar Ericssons andel i gemensamägt bolag Saab AB och Ericsson Microwave Systems AB har kommit överens om att Saab förvärvar Ericssons andel (49,9%) i Ericsson Saab Avionics AB. Detta sker genom att Ericsson Microwave Systems AB utnyttjar en option i aktieägaravtalet att överlåta sin andel i bolaget till Saab AB. Samägandet som inleddes 1997 var ett första steg i en aktiv strukturering av de båda företagens verksamhet inom avionik och telekrig. Nu slutförs denna process genom Saabs förvärv och bidrar till ytterligare renodling av de båda företagens kärnområden. Saab betalar 225 mkr för aktieposten. Ericsson Saab Avionics är den ledande leverantören av elektroniksystem till JAS 39 Gripen. Antalet anställda är 750. Bolaget hade förra året en omsättning på 1.028 miljoner kronor. Ericsson formar framtidens kommunikationslösningar för Mobilt Internet och bredband genom tekniskt ledarskap. Genom att erbjuda innovativa lösningar i mer än 140 länder, hjälper Ericsson till att skapa världens mest kraftfulla kommunikationsföretag. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Dan Jangblad, chef affärsområde Saab Systems and Electronics tel:08-58085070 Anna Bergenlid, informatör, Saab Systems and Electronics tel:08-58085345 Ulf Berg, VD Ericsson Microwave Systems AB tel:031-7471492 Mariana Lucic, Press Officer, Ericsson Microwave Systems ABtel: 031-7471841 070-987 1841 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00550/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/07/20010507BIT00550/bit0002.pdf