Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab har utnyttjat sin option att sälja sitt 25-procentiga innehav i HDW.

Saab har utnyttjat sin option att sälja sitt 25-procentiga innehav i HDW. Saab har utnyttjat sin option att sälja sitt 25-procentiga innehav i det tyska varvet Howaldswerke Deutsche Werft, HDW. Detta går i linje med Saabs uttalade strategi att renodla och utveckla sin verksamhet. Innan Saab förvärvade Celsius 1999 hade Celsius ingått ett avtal om att de skulle sälja Kockums till HDW och då erhålla 25 procent av aktierna i HDW, med en option att sälja denna andel efter den 1 januari 2001 till Preussag AG eller Babcock Borsig till ett fast pris på DEM 355 miljoner. Preussag AG och Babcock Borsig AG har samtyckt till att Celsius säljer 20 procent till en finansiell investerare. Preussag AG har övertagit Celsius resterande aktieandel på 5 procent i HDW. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Anders Stålhammar, Presschef, Saab AB Tfn: 013-187175 08-4630175 070-8897096 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00410/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00410/bit0001.pdf