Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab kommer att utse Jan Närlinge till VD för Fokker Space

Saab kommer utse Jan Närlinge till VD för Fokker Space, Hollands ledande rymdindustriföretag, när förvärvet blivit avslutat Saab Ericsson Spaces 65% och Storks 35% förvärv av Fokker Space granskas av EUs konkurrensmyndighet. Innan köpet har blivit godkänt kommer Saab inte att utöva några aktiviteter i bolaget och tillsättandet av Närlinge kommer ske först efter EU-prövningen är klar. Jan Närlinge kommer tillföra internationell erfarenhet vilket blir en stor tillgång för Fokker Space och det kommande integrationsarbetet med Saab Ericsson Space. Jan Närlinge har innehaft flera chefsposter inom moderbolaget Saab AB, han har bl a varit chef för enheten Systems and Flight Test, VD för DocEye, vice VD för Industrisamarbetet och chef för Saab-BAE Systems Gripen AB. Han har utbildats inom Svenska Flygvapnet, Svenska Flygvapnets Militärhögskola, Taktisk Jaktträning och varit verksam som test pilot. Saab Ericsson Space är en oberoende leverantör av rymdutrustningar. Företaget utvecklar och tillverkar datorer, mikrovågselektronik, antennsystem, samt styr- och separationssystem för satelliter och bärraketer. Saab Ericsson Space huvudkontor är beläget i Göteborg, en division finns vid Saab i Linköping och dotterbolag i Österrike och USA. Saab Ericsson Space har 660 anställda. Saab Ericsson Space ägs gemensamt av Saab och Ericsson. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Anders Stålhammar, Presschef, Saab tel:013-187175 070-889 7096 Iréne Svensson, Informationschef, Saab Ericsson Space tel:031-735 44 63 0705-35 08 18 Informationen finns också tillgänglig på www.space.se, www.saab.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/06/20010606BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/06/20010606BIT00410/bit0001.pdf