Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab Nyge Aero tecknar avtal om målflyg värt 300 miljoner kronor

Saab Nyge Aero tecknar avtal om målflyg värt 300 miljoner kronor FMV och Saab Nyge Aero har inom ramen för det nuvarande målflygavtalet omförhandlat och tecknat ett nytt avtal för perioden 2003-2009. - För Saab Nyge Aero ger avtalet en bra grund för fortsatt utveckling av specialflygtjänster för försvaret och med utvecklade tjänster kommer vi även att kunna ta nya marknadsandelar i Europa och övriga världen, säger Bengt Hörnsten, VD för Saab Nyge Aero. Genom målflygavtalet säkerställs Försvarsmaktens behov av specialflygtjänster. Verksamheten omfattar ett totalansvar för genomförande av målbogsering och störflygning samt underhåll av flygplan och utrustning. Avtalet är ett avropsavtal som möjliggör anpassning i takt med försvarsmaktens ändrade behov. Saab Nyge Aero opererar idag med 2 st Learjet-35 och 9 st Mitsubishi Mu- 2 flygplan. Samtliga flygplan har med egna resurser modifierats för specialflygoperationer. Saab Nyge Aero är ledande inom området specialflyg. Bolagets verksamhet är förlagd till Nyköping och Ljungbyhed och omfattar även modifieringar, kvalificerade specialanpassningar, underhåll av flygplan och helikoptrar samt ett antal agenturer inom flygbranschen. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Bengt Hörnsten VD, Saab Nyge Aero AB Tfn: 0155-77110 e-mail: bengt.hornsten@nygeaero.se Fax: 0155-26 74 93 Bo Söderling vVD Målflygchef, Saab Nyge Aero AB Tfn: 0155-77159 e-mail: bo.soderling@nygeaero.se Fax: 0155-26 72 52 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00310/bit0001.pdf