Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Caran etablerar nytt konsultbolag

Saab och Caran etablerar nytt konsultbolag Saab Aerospace och Caran, som ingår i WM-data koncernen, bildar konsultbolaget Caran Saab Engineering AB. Bolaget beräknas få ett 50-tal medarbetare inom ett år och ska arbeta med produktutveckling inom flyg- och fordonsbranschen. Bolaget kommer att erbjuda kompetenser inom konstruktion, beräkning, systemkonstruktion samt projektledning, med inriktning mot aerospace och automotive. Saab Aerospace och Caran fördjupar sitt samarbete och bildar ett gemensamägt bolag, Caran Saab Engineering AB (CSE). Bolaget, som ägs till lika delar av företagen, kommer att inrikta sig på resurs- och kompetensförstärkning inom flyg- och fordonsbranschen med verksamhet i Sverige och Europa. Flygindustrins projektinriktning och marknadsläge gör att volymen av utvecklingsarbete varierar, och kommer att göra det än mer i framtiden. Genom CSE ökar flexibiliteten, medarbetarresurser kan frigöras och användas där de bäst behövs för tillfället - oavsett om det är i flygindustrin eller i fordonsbranschen. - Ingenjörer inom flyg- och fordonsbranschen använder till stor del samma metoder och verktyg. Konstruktionerna liknar varandra i dag och efterfrågan på erfarenhet och kompetens ökar inom båda branscherna, säger Bertil Nordenberg, vice VD för Caran Automotive och tilltänkt som VD för CSE. 25 medarbetare kommer enligt planerna att ingå i bolaget, huvudsakligen från Carans lokalkontor i Linköping. På ett års sikt är målet att minst fördubbla antalet medarbetare. Verksamheten består till en början av etablerade utvecklingsuppdrag från Caran i Linköping samt av konstruktionsarbete inom Airbus 380-projektet på Saab Aerospace. Etableringen kräver godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. Caran ingår tillsammans med Knight, Embeddo och Pronima i WM-datas affärsområde Total Design, med fokus på produktutveckling och varumärkesbyggnad. WM-data är ett av Nordens ledande IT-företag. Omsättningen uppgick 2000 till 13 125 miljoner kronor och antalet medar betare är cirka 8 500. WM-datas affärsidé är att leverera "kundnytta genom kompletta IT-relaterade tjänster". Det innebär att WM-data erbjuder lösningar inom hela IT-området. För ytterligare information, kontakta: Bertil Nordenberg, vVD Caran Automotive AB l. Tfn:0706-50 55 50 013-32 79 20 Peter Larsson, Informationschef, Saab Aerospace Tfn:070-989 71 09 013-18 13 65 www.saab.se, www.wmdata.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00570/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00570/bit0002.pdf