Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab säljer 60% av A2 Acoustics AB

Saab säljer 60% av A2 Acoustics AB WM-Data förvärvar 60% av aktierna i A2 Acoustics AB, ett helägt dotterföretag till Saab AB. A2 Acoustics bildades nyligen av Saabs Venture Capital Council. A2 Acoustics besitter spjutspetskompetens inom framför allt aktiv ljudkontroll som byggts upp under utvecklingen av civila flygplan på Saab Aerospace. Aktiv ljudkontroll röner allt större intresse inom både flyg- och bilindustrin. Bolaget består av sex kvalificerade innovativa medarbetare samt en intressant patentportfölj. A2 Acoustics kommer att utgöra en strategisk resurs för både WM-Data och Saab i deras respektive verksamheter inom området aktiv ljudkontroll. Peter Sandehed, ansvarig för Venture Capital-frågor inom Saab, ser WM- Data som en mycket kompetent huvudman för att exploatera denna intressanta teknologi utanför Saabs kärnområden och ser en god tillväxt. - Det är därför mycket intressant för Saab att vara kvar i bolaget som minoritetsägare, avslutar Peter Sandehed. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Urban Emborg, VD, A2 Acoustics tel 013 - 29 03 62 Anders Stålhammar, Presschef, Saab AB tel 013 - 18 71 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/15/20010615BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/15/20010615BIT00260/bit0001.pdf