Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab säljer Celsius Amtec Corp. till spanska ITP

Saab säljer Celsius Amtec Corp. till spanska ITP Saab AB meddelade i dag att det helägda dotterbolaget Celsius Amtec Corp., säljs till spanska Industria de Turbo Propulsores S.A. med huvudkontor i Zamudio. Företaget Celsius Amtec Corp., baserat i Florida i USA sedan mer än 18 år, är en ledande leverantör av jetmotorer, komponenter till jetmotorer och tjänster till den civila flygindustrin. Tjänsterna utgörs i huvudsak av försäljning, motorunderhåll och uthyrning av jetmotorer av typen JT8D, JT8D-200 och CFM56, samt försäljning av komponenter till flygplansmotorer av typen JT8D, JT9D och CFM56. Bland kunderna finns de flesta större flygbolag, utarrenderare av flygmaskiner och reparationsverkstäder för jetmotorer över hela världen. Industria de Turbo Propulsores S.A. ägs gemensamt av Rolls Royce, SEPI (som ägs av spanska staten) och SENER. Företagets verksamhet utgörs bland annat av forskning, designutveckling, tillverkning och underhåll av turbomotorer som används som kraftgeneratorer eller i olje- och gasledningar inom flyg-, marin- och industribranschen. ITP har 1 500 anställda och årliga intäkter på mer än 250 miljoner dollar. Affären avslutas enligt sedvanliga villkor för denna typ av transaktioner, vilket omfattar bland annat mottagande av nödvändiga godkännanden. Affären beräknas vara avslutad inom de kommande 4 till 8 veckorna. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Christer Persson, President and CEO, Celsius Aviation Services Tel: +1 703 683 0007 Anders Stålhammar, Presschef, Saab AB Tel: 013-187175 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00970/bit0001.pdf