Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab säljer Saab Marine Electronics till amerikanska Emerson

Saab säljer Saab Marine Electronics till amerikanska Emerson Genom affären förvärvar den amerikanska koncernen Emerson 100% av Saab Marine Electronics. Försäljningsvärdet uppgår till cirka 800 miljoner kronor och har en positiv effekt på Saabs nettokassa. - Affären ligger helt i linje med Saabs strategi att realisera värden till aktieägarna ur den civila verksamhet som genererats ur den militära teknologin. Det är också en industriellt viktig affär som ger Saab Marine Electronics förutsättningar att utvecklas vidare, säger Bengt Halse, koncernchef. Saab Marine Electronics produkter har utvecklats ur en radarhöjdmätare för robotar tillverkade av Saab. Genom vidareutveckling av den militära tekniken blev detta en spin off på den civila marknaden i form av nivåmätning i tankfartyg och senare inom olje och processindustrin. Saab Marine Electronics fick snabbt en världsledande ställning på den marina marknaden och är idag dominerande på radarbaserad nivåmätning även till olje och processindustrin. - Att komma in i Fisher-Rosemount gruppen är ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi, säger Kurt Isaksson VD Saab Marine Electronics. Försäljningen är föremål för godkännande av amerikanska och svenska konkurrensmyndigheter. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Kurt Isaksson, VD Saab Marine Electronics AB tel:031-3370 227 Gert Schyborger, Group Senior Vice President, Saab AB tel:013-184050 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00720/bit0002.pdf