Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab säljer SaabTech Electronics Optronik division

Saab säljer SaabTech Electronics Optronik division till FLIR Systems Inc. Saab har ingått ett intentionsavtal angående försäljning av SaabTech Electronics Optronikdivision till FLIR Systems Inc, ett av världens ledande företag inom värmekameror (IR-kameror) för övervakning och temperaturmätning. FLIR och Saab tecknar samtidigt ett avtal om samarbete. SaabTech Electronics Optronikdivision är en ledande leverantör av kvalificerade optik- och optroniksystem till Saabgruppen och den europeiska försvarsmarknaden. Försäljningen är ett led i Saabs fortsatta koncentration av verksamheten samtidigt som samarbetsavtalet ger Saabgruppen tillgång till den senaste utvecklingen inom IR-området. - För FLIR Systems innebär det planerade förvärvet en strategisk breddning av produktutbudet och nya betydelsefulla marknadskanaler inom försvarsområdet, säger Earl R. Lewis, vd för FLIR Systems Inc. Transaktionen innefattar försäljningen av alla tillgångar i optronikdivisionen i utbyte mot 100 000 aktier i FLIR. Försäljningen förväntas slutföras under sommaren. FLIR Systems är ett internationellt företag som arbetar med den senaste IR-teknologin och är en av världens ledande leverantörer av bildalstrande system. (se www.flir.com) Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Arne Almerfors, vd FLIR Systems AB Sverige tel:08-753 25 00 Dan Jangblad, affärsområdeschef Saab Systems and Electronics tel: 08-580 840 00 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00920/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/10/20010510BIT00920/bit0002.pdf