Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab TransponderTech säljer världens första nätverkslösning

Saab TransponderTech säljer väldens första nätverkslösning för automatiskt informationssystem Saab TransponderTech AB har fått en order på en nätverkslösning för ett automatiskt informationssystem (AIS) som ska täcka hela Sveriges kust. Beställare är Telia Mobile som driver det svenska AIS-kustnätverket. Saab TransponderTech har redan levererat 38 basstationer till Telia Mobile för att uppnå full AIS-täckning av den svenska kusten. Det innebär att Saab TransponderTech för Telia Mobile skapar världens första nationella AIS-nätverk. AIS-nätverkslösningen möjliggör att information som överförs från basstationerna kan spridas på ett effektivt sätt till bland annat Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Marinen . Saab TransponderTech är världsledande inom AIS-teknologin och har över 10 års erfarenhet på området. AIS-systemet från Saab TransponderTech har levererats till många länder runt om i världen. Saab är norra Europas ledande högteknologiska företag, verksamt inom försvars-, flyg- och rymdindustrin, och erbjuder avancerade produkter och system som bygger på sofistikerad informationsteknologi. Affärsområdena är Infomatics, Aerospace, Dynamics, Technical Support and Services, Space och Aviation Services. För ytterligare information, kontakta: Lars Bergholtz, President, Saab TransponderTech Tel:013-18 19 58 / 070-889 45 30 Fax:013-18 23 77 e-mail: lars.bergholtz@transpondertech.se Guy Hörnfeldt, Director of Communications and PR Tel:08-580 853 70 / 070-325 53 70 Fax:08-580 872 16 e-mail: guhoe@infomatics.saab.se www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00250/bit0002.pdf