Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Säkrare vintervägar

Säkrare vintervägar Vägverket har tecknat avtal, värt cirka 8 miljoner kronor, med AerotechTelub. Avtalet avser systemintegrering och leverans av en ny generation vägväderstationer, omfattande cirka 200 exemplar, med leverans under åren 2001 och 2002. Vägverkets vägväderinformationssystem (VViS) innehåller cirka 700 vägväderstationer och tillhandahåller vägväderinformation för vinterväghållningen och för att informera trafikanterna om vädersituation och väglag. Systemet har successivt byggts upp med start i början på 80-talet, och AerotechTelub har haft omfattande åtaganden inom VViS under årens lopp. Vi är mycket glada över att vi fått förtroende att integrera och leverera nästa generation mätstationer, MS4, säger Lars Sahlin, ansvarig affärsenhetschef på AerotechTelub. För ytterligare information kontakta gärna: Marknadschef Nils-Olof Karlberg, tel. 0470- 42675 eller 0706- 211275, e-post: nils-olof.karlberg@aerotechtelub.se eller Affärsenhetschef Lars Sahlin, tel. 063- 156330 eller 0706- 756330. e-post: lars.sahlin@aerotechtelub.se AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, ett av världens ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00310/bit0001.pdf