Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Skandinavisk allians för helikopterunderhåll

Skandinavisk allians för helikopterunderhåll De svenska, danska och norska företagen AerotechTelub, Danish Aerotech respektive Astec Helicopter Services har tecknat ett Memorandum of Agreement om ett sk Joint Venture-samarbete för att kunna etablera ett effektivt logistikkoncept för militära helikoptrar. De nordiska länderna planerar att tillsammans köpa över 70 stycken militära helikoptrar och avtalet ger därför stora möjligheter att skapa en nordisk resurs med stor internationell konkurrenskraft på en marknad som är under tillväxt. Detta samnordiska köp av helikoptrar går under namnet Nordic Standard Helikopter Program (NSHP). Helikoptrarna ska användas för bl a trupptransport, sjöräddning och internationella freds- och räddningsinsatser. Namnet på den nya resursen för helikopterunderhåll är Nordic Support and Service Centre (NSSC). De tre företagen som ingår här får tillsammans en mycket bred kompetens och en möjlighet att underhålla helikoptrar från många av världens ledande helikopteroperatörer. Detta i kombination med det nordiska köpet av helikoptrar lägger grunden för en gemensam resurs. NSSC siktar in sig på en supportverksamhet som motsvarar en väsentlig del av investeringskostnaden och driftskostnaden för helikoptrar. Målet för NSSC är dels att reducera dessa kostnader, dels minska den tid som helikoptrarna står inne för service och därmed skapa ökad tillgänglighet och beredskap för de operativa helikopterföretagen. AerotechTelub har mångårig erfarenhet av helikoptrar och flygplan genom underhållsarbeten och olika tekniska tjänster på såväl farkosterna som de ingående komponenterna. Danish Aerotech har sitt ursprung som underhållsverkstad för det danska flygvapnet och har också mångårig erfarenhet av underhåll av flygplan och helikoptrar. CHC Helikopter Service har i egenskap av helikopteroperatör utvecklat effektiv support och underhåll för civila helikopteroperationer över hela världen. Den enhet som levererar support och underhåll finns numera i ett separat bolag som heter Astec Helikopter Services. Geografisk placering av olika verksamheter beslutas efter ytterligare diskussioner med kunden och helikopterleverantören. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, ett av världen ledande högteknologiska företag, och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. Astec Helicopter Services AS är ett helägt dotterbolag till CHC Helicopter Corporation, Newfoundland, Canada, en ledande internationell helikopterkoncern. CHCs dotterbolag och investeringar representerar en flotta av mer än 300 helikoptrar med 2,500 medarbetare i 21 länder. Astec som är nyligen bildat från den tekniska divisionen inom helikopteroperatören, CHC Helikopter Service i Stavanger, Norge, har 320 medarbetare och en årlig försäljning på NOK 800M. Danish Aerotech A/S grundades 1992 under privatiseringen av huvudflyg verkstäderna för det danska flygvapnet. Danish Aerotech har en omsättning på DKK 80M med 80 medarbetare. Danish Aerotech designar, tillverkar och understödjer Modular Quick-Change lösningar för flygplan och helikoptrar, vilka kan ändra konfigurationen och därmed erbjuda operatören rollflexibilitet. Danish Aerotech utför förebyggande och avhjälpande underhåll från främre till bakre nivå på militära och civila flygplan och helikoptrar. Danish Aerotech har erfarenhet från nära samarbete inom service på det danska flygvapnets övningsflygplan. Danish Aerotech tillverkar och underhåller komponenter och utrustning för flygplan och helikoptrar inklusive AWACS, F-16, LYNX och Sea King. För ytterligare information kontakta: AerotechTelub AB Ingvar Carlson, försäljningschef, Tel: 013-23 13 66, fax: 013-23 18 56, e-post: ingvar.carlson@aerotechtelub.se Astec Helikopter Services AS Kjell Johannessen, försäljningsdirektör Tel: +47 51941903, fax: +47 51941324, e-post: kjohanne@hesgrp.com Danish Aerotech AS Sören E Petersen, VD, Tel: +45 99626200, fax: +45 99626364, e-post: soren.petersen@aerotech.dk ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/04/10/20010410BIT00710/bit0001.pdf