Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Sveriges första kommersiella TETRA system!

Sveriges första kommersiella TETRA system! AerotechTelub Contracting AB har fått en order på ca 17 Mkr från Göteborgs Stads Trafikkontor avseende TETRA system som bland annat skall användas av kollektivtrafiken i Göteborg. TETRA står för TErrestrial Trunked RAdio och är en digital plattform för två vägs radio. Europa leder TETRA utvecklingen som initialt har använts av räddningstjänsten (Public Safety) i olika länder. Användningsområdet för tal och data via radio är stort. Göteborgs Stad tar steget mot kommersiell användning vid införandet av systemet i kollektivtrafiken. Göteborg har valt ett teknikskifte som innebär att gå från ett traditionellt analogt radiosystem för spårvagnstrafik till TETRA som ger kapacitet för både tal- och dataöverföring, ökad kommunikationssäkerhet och stora möjligheter att utöka såväl funktionalitet som användningsområde. Lösningen är ett bra exempel på AerotechTelub Contracting AB kompetens och förmåga att implementera ny digital teknik för nya användningsområden. Detta har skett genom att utnyttja en lång och gedigen erfarenhet med grund i radio, mobiltelefoni och digital teknik. Det här är för oss en mycket viktig beställning inom ett område som har stor utvecklingspotential, säger Lennart Forslund, som är Verkställande direktör på AerotechTelub Contracting AB. I Göteborg kommer TETRA att ge säkrare, snabbare och flexiblare uppkopplingar vid tal inom kollektivtrafiken. Gruppsamtal och prioritet för nödsamtal är några funktioner som är speciella för systemet. Systemets goda möjligheter för datakommunikation kommer inledningsvis att användas av trafikkontorets realtidsinformationssystem för kollektivtrafiken. Genom att skicka positionsmeddelanden från fordon mycket tätt, utan att drabbas av extrakostnader, ökar precisionen i informationssystemet. Kapaciteten i TETRA gör att en mängd tillämpningar kan bli aktuella både inom Trafikkontorets verksamhet men även för Göteborgs stad. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för verksamheterna med den funktionalitet som erbjuds, säger Jan-Olof Berndtsson, utvecklingschef Trafikkontoret Göteborgs Stad. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Forslund, Vd AerotechTelub Contracting AB: Telefon 0589-39 71 10 Mobil 0707-13 08 08, eller Göran Jakobsson, Affärsansvarig Trafikinfrastruktur AerotechTelub Contracting AB: Telefon 0243-736 47 Mobil 0707-13 08 12 Jan-Olof Berndtsson, Utvecklingschef Trafikkontoret Göteborgs Stad Telefon 031-61 16 48 Mobil 0705-77 56 76 Daniel Ulfheden, Utvecklingsansvarig ITS Trafikkontoret Göteborgs Stad Telefon 031-24 52 59 Mobil: 0707-13 08 08 AerotechTelub Contracting AB är ett dotterbolag till AerotechTelub. AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, ett av världens ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00370/bit0001.pdf