Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Torpedleverans i Motala

Torpedleverans i Motala Vid en ceremoni idag i Motala överlämnades formellt den första nya tunga torpeden, Torped 62, till Försvarets materielverk (FMV). Torpeden överlämnades av Saab Bofors Underwater Systems verkställande direktör Mikael Grodzinsky till Konteramiral Bertil Björkman, som är chef för produktionsledningen vid FMV. Under juni 2001 levererar Saab Bofors Underwater Systems den första satsen serietorpeder till FMV. I torpedvapensystem 62 ingår även utrustningar för test av eldledning, utvärdering efter skott samt verktyg, dokumentation och utbildning för hantering av torpedsystemet på baser och ombord. I Sverige har den beteckningen Torped 62 och i exportversion kallas den för Torpedo 2000. En första exportbeställning har erhållits från Brasilien. - Det här är en stor händelse för oss här i Motala, sade Mikael Grodzinsky, det är ett mycket avancerat och komplicerat utvecklingsprojekt, i nära samverkan med FMV, som nu lett fram till att vi kan leverera en ny tung torped som måste betecknas som "State of the art" i världen Torped 62 är i första hand avsedd att bestycka ubåtar och kan även skjutas från ytstridsfartyg. Ett vapensystem som vi och våra kunder tror mycket på. Ett system som också röner stor internationell uppmärksamhet och där vi räknar med att kunna få ytterligare beställningar i närtid utöver den vi redan har från Brasilien. DATA Torped 62/Torpedo 2000: Diameter 21"(533mm) Längd 6 m Vikt 1 450 kg Fart/distans mer än 40 knop/längre än 40 km Operativt djup djupare än 500 m Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spets kompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, kontakta: Lars Wallgren, tel:0141- 22 45 18, 070 - 6981568 Saab Bofors Underwater Systems Mikael Grodzinsky, VD tel:0141-22 45 10, 070-8894648 Saab Bofors Underwater Systems Kommendör Anders Nilsson, FMV tel:08-782 4828 www.saab.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/12/20010612BIT00630/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/12/20010612BIT00630/bit0002.pdf