Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

UNGERN OCH GRIPEN INTERNATIONAL TECKNAR AVTAL OM INDUSTRISAMARBETE

UNGERN OCH GRIPEN INTERNATIONAL TECKNAR AVTAL OM INDUSTRISAMARBETE Ungerns ekonomiminister, György Matolcsy, och Ian McNamee, vd för Gripen International, har idag i Budapest tecknat ett avtal om industrisamarbete. Avtalet är knutet till den ungerska regeringens leasning av 14 Gripen för att täcka landets behov av såväl nationellt som NATO- och Europa-anpassat luftförsvar. Värdet av detta industrisamarbetsavtal överstiger värdet av Ungerns åtaganden för leasing av flygplan. Industrisamarbetsavtalet gäller nio år från och med det datum då avtalet undertecknas. - Vi har redan levererat så kallad förbokad industrisamarbete ("pre- offset") till Ungern värt 661 miljoner USD, och vi förhandlar för närvarande med mer än 40 företag för att vidareutveckla detta åtagande, säger Ian McNamee och fortsätter: - Leasingen av Gripen kommer att fungera som en katalysator för Ungerns fortsatta ekonomiska tillväxt och skapa arbetstillfällen genom bildandet av partnerägda företag och skapandet av förbättrade exportmöjligheter. Programmen för industrisamarbete kommer att baseras på den prioritering av verksamheter och regioner som görs av den ungerska regeringen. Gripen International har kunnat utnyttja styrkan i det internationellt industrinätverk, som förutom Saab och BAE SYSTEMS även omfattar andra företag. Detta har gjort det möjligt att förhandla fram ett avtal som innebär långsiktiga ekonomiska fördelar för Ungern. Saab och BAE SYSTEMS, som samäger Gripen International, är världsledande när det gäller industrisamarbete i samband med leverans av försvarsmateriel. Hittills har program för industrisamarbete implementerats i mer än 30 länder till totalt värde av mer än 22 miljarder USD. För mer information, v g kontakta: Peter Larsson, Informationschef Saab AeroapceTel: 0709-89 7109 peter.larsson@saab.se Marie Aktö, Manager Communications, Tel.: 013-184216 Gripen International 070-989 7110 marie.akto@saab.se John Neilson, Vice President Communications, Tel.: +44 1252 384795 Gripen International +44 7802 337704 john.neilson@baesystems.com www.gripen.com Kompletterande information: Gripens konstruktion tillgodoser både dagens och framtidens behov, samtidigt som flygplanet uppfyller strikta krav i fråga om flygsäkerhet, tillförlitlighet, effektiv utbildning och låga driftskostnader. Gripen International ägs till lika delar av Saab AB i Sverige och BAE SYSTEMS i Storbritannien. Gripen används redan av det svenska flygvapnet, som har beställt 204 flygplan (varav 28 tvåsitsiga). Dessutom har Gripen beställts av det sydafrikanska flygvapnet (28 flygplan). Dessutom har Tjeckien har valt att gå till slutförhandling om köp av 24 Gripen-flygplan. Gripen International har inlett förhandlingar med den polska regeringen, som avser att köpa upp till 60 nya jaktplan, och inlämnat offert till den brasilianska regeringen gällande 24 nya Gripen. Svar på den österrikiska regeringens begäran om offertförslag kommer att lämnas i januari nästa år och omfatta leverans av upp till 30 Gripen. Bilder av Gripen i de ungerska färgerna finns på www.gripen.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01870/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01870/bit0001.pdf