Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ungerns val av Gripen ger miljardorder

UNGERNS VAL AV GRIPEN GER MILJARDORDER Ett avtal har tecknats mellan Försvarets Materielverk (FMV) och Gripen International för anpassning och support av de 14 JAS 39 Gripen som är avsedda för Ungern. Gripen International får rollen som huvudleverantör och kommer att lägga ut ett antal delkontrakt för att säkerställa att de ungerska kraven uppfylls. Det största delkontraktet går till Saab (cirka 1 miljard kronor) och avser anpassning av flygplanen till köparens krav samt support under en 10-årsperiod. Kontraktshandlingarna undertecknades idag i Stockholm. Saab Aerospace i Linköping utför anpassning av de svenska JAS 39 Gripen- planen enligt den ungerska regeringens krav och som innebär en modernisering av landets flygvapen i avsikt att både tillgodose nationella krav och NATO-krav. Kontraktet ingås i direkt anslutning till det 10-års leasingavtal gällande 14 Gripen som den 20 december undertecknades i Budapest av Ferenc Bese, Ungerska försvarsministeriet och generalmajor Staffan Näsström vid FMV. - I PFP-övningar (Partnership for Peace) har svenska JAS 39 Gripen redan visat sig fungerat mycket väl i samövningar med flygplan tillhörande NATO-styrkor. Vårt arbete säkerställer att det ungerska flygvapnets Gripen-plan blir helt kompatibla med NATO:s system och kan samverka med dessa. Detta innebär sålunda att det ungerska flygvapnet kan maximera sitt bidrag till NATO, säger Ian McNamee. Enligt det leasingavtal som ingåtts mellan den svenska och den ungerska regeringen skall 14 JAS 39 Gripen levereras från Sverige till Ungern i omgångar, från slutet av 2004. Det ungerska flygvapnets första Gripen- division blir operativ under 2005. Initial utbildning av piloter och tekniker kommer att ske i Sverige, medan den brittiska regeringen i erforderlig utsträckning kommer att utbilda ungersk flygvapenpersonal i såväl engelska språket som NATO:s operativa rutiner. För mer detaljerad information, v g kontakta: Peter Larsson, informationschef, Saab Tel 013-465 3109 Aerospace Mobiltelefon 070-989 7109 Marie Aktö, Manager Communications, Tel.: +46 13 184216 Gripen International +46 70 989 7110 marie.akto@saab.se John Neilson, Vice President Communications, Tel.: +44 1252 384795 Gripen International +44 7802 337704 john.neilson@baesystems.com www.gripen.com Kompletterande information: Gripens konstruktion tillgodoser både dagens och framtidens behov, samtidigt som flygplanet uppfyller strikta krav i fråga om flygsäkerhet, tillförlitlighet, effektiv utbildning och låga driftskostnader. Gripen International ägs till lika delar av Saab AB i Sverige och BAE SYSTEMS i Storbritannien. Gripen används redan av det svenska flygvapnet, som har beställt 204 flygplan (varav 28 tvåsitsiga). Dessutom har Gripen beställts av det sydafrikanska flygvapnet (28 flygplan). Dessutom har Tjeckien har valt att gå till slutförhandling om köp av 24 Gripen-flygplan. Gripen International har inlett förhandlingar med den polska regeringen, som avser att köpa upp till 60 nya jaktplan, och inlämnat offert till den brasilianska regeringen gällande 24 nya Gripen. Svar på den österrikiska regeringens begäran om offertförslag kommer att lämnas i januari nästa år och omfatta leverans av upp till 30 Gripen. Bilder av Gripen i de ungerska färgerna finns på www.gripen.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00080/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/28/20011228BIT00080/bit0002.pdf