Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Universeums webbplats utvecklat med Ewa-verktyget av AerotechTelub

Universeums webbplats utvecklat med Ewa-verktyget av AerotechTelub Universeum, som öppnar den 18 juni, är en unik satsning med en fantastisk byggnad mitt i Göteborg. Men redan nu kan man "besöka" Universeum på www.universeum.se . Webbplatsen har utvecklats av AerotechTelub Information & Media, dotterbolag till AerotechTelub AB. Webbplatsen bygger på webbverktyget Ewa, ett enkelt webbadministrationsverktyg för webbsidornas redaktörer. - AerotechTelub valdes ut bland nio leverantörer att utveckla och installera vår webbplats, ge oss ett redaktionellt verktyg och en bilddatabas. Företaget har en bra projektmetod och vi har nu fått ett verktyg som medger att vi själva på ett enkelt sätt kan hålla vår webbplats aktuell. Vi har arbetat med deras medarbetare såväl i Göteborg som i Växjö, och vi är mycket positiva till det fina resultatet, säger Martin Skarhall, IT-chef på Universeum. - Vi är mycket stolta över att AerotechTelub fick uppdraget att få utveckla Universeums webbplats och att de såg fördelarna med det webbaserade redaktionella verktyget, säger Håkan Sandgren, marknadschef på AerotechTelub Information & Media. För ytterligare information kontakta gärna: Bertil Ullergren, Informationsansvarig AerotechTeub AB Telefon 0470-42 242 Mobil: 070-621 10 28 e-post: bertil.ullergren@aerotechtelub.se Malin Lundgren, Informationsansvarig Universeum Telefon 031-835 962 Mobil: 070-996 76 16 e-post: malin.lundgren@universeum.se AerotechTelub Information & Media AB är ett dotterbolag till AerotechTelub. AerotechTelub AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och flygteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub har 2600 medarbetare och omsätter cirka 2,4 miljarder kronor. Företaget ägs till 57 procent av Saab, ett av världens ledande högteknologiska företag och till 43 procent av IT-företaget TietoEnator. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/12/20010612BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/12/20010612BIT00740/bit0001.pdf