Skip to content Go to main navigation Go to language selector

AerotechTelub Information & Media AB och Sörman Information AB går samman till Sveriges största företag för teknisk info

AerotechTelub Information & Media AB och Sörman Information AB går samman till Sveriges största företag för teknisk information Genom samgåendet bildas ett nytt företag med ca 250 anställda, som genom sin storlek på ett effektivare sätt kan utveckla moderna informationslösningar och producera kvalificerad teknisk information till en bredare och större marknad. Det nya företaget har svenska försvaret och den svenska industrin som huvudmarknader. Inom industrin fokuserar man på fordons-, försvars- och telekomindustrin. Efter samgåendet kommer AerotechTelub att äga 25,3 % av det nya företaget. Som en del i uppgörelsen erhåller AerotechTelub en kontant ersättning på SEK 30 miljoner kr. Övriga stora ägare är Investor Growth Capital och Nordico (6:e AP-fonden) Huvudkontoret kommer att ligga i Växjö och regionkontor kommer att finnas i Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö. VD för det nya företaget blir Håkan Segerborg och styrelseordförande blir Dan-Åke Enstedt. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2650 medarbetare och omsätter 2,5 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Sörman Information är ett av Europas ledande företag inom eftermarknadsinformation för tekniskt avancerade produkter och system med kunder inom flygindustri och försvar (Boeing, Bofors Defence, Eurocopter, Krauss-Maffei Wegmann, Saab Bofors Underwater Systems, Saab Bofors Trianing Systems) fordonsindustri (Saab, Volvo, Volvo Construction Equipment) samt telekomindustri (Ericsson, Telia, Minolta). Sörman tillhandahåller både resurser för informationsproduktion samt system för rationell produktion, hantering och distribution av eftermarknadsinformation i kundanpassade verkstadsapplikationer. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Håkan Segerborg, VD Sörman Information AB och blivande VD i det nya företaget Tfn: 0733-11 80 70 e-post: hakan.segerborg@weseba.com Dan-Åke Enstedt, VVD AerotechTelub AB och blivande styrelseordförande i det nya företaget Tfn: 073-668 84 30 e-post: dan.enstedt@aerotechtelub.se Jan Hansson, VD AerotechTelub Information & Media AB, Tfn: 070-572 77 65 e-post: jan.hansson@aerotechtelub.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00120/wkr0002.pdf