Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub levererar nya system till Banverket för att öka godstågskapaciteten

AerotechTelub levererar nya system till Banverket för att öka godstågskapaciteten AerotechTelub Contracting AB har fått en order på ca 16,5 Mkr från Banverket Östra Banregionen för införandet av nytt modernt el-, tele- och signalsystem, som gör att godstågskapaciteten på Mjölby bangård kan öka. - Det här är en viktig beställning och ytterligare ett bevis på vår förmåga att implementera nya tele- och signalsystem inom trafikinfrastrukturområdet, som har mycket stor utvecklingspotential, säger Göran Jakobsson, som är affärsansvarig på AerotechTelub Contracting. - De nya systemen kommer att ge en säkrare, snabbare och flexiblare genomfart för godstågen i Mjölby, säger Dan Sennerby, Projektchef Banverket Östra Banregionen. Mjölby bangård ingår i Järnvägen Godsstråket genom Bergslagen och är mycket viktig för de nord-sydliga godstransporterna genom landet. Bangården trafikeras hårt idag. Den nuvarande godstågkapaciteten är otillräcklig vilket medför att ett flertal godståg måste ledas andra och längre vägar. AerotechTelub Contracting AB är ett dotterbolag till AerotechTelub. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2650 medarbetare och omsätter 2,5 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Lennart Forslund, Vd AerotechTelub Contracting AB Tfn: 0589-39 71 10 e-post: lennart.forslund@aerotechtelub.se 070-713 08 08 Göran Jakobsson, Tfn: 0243-736 47 Affärsansvarig Trafikinfrastruktur, AerotechTelub 070-713 08 12 Contracting AB e-post: goran.jakobsson@aerotechtelub.se Dan Sennerby, Projektchef Banverket Östra Banregionen Tfn:08-762 33 53 e-post: dan.sennerby@banverket.se 070-762 33 53 Rolf Olsson, Projektledare Banverket Östra Banregionen Tfn 08-762 54 67 e-post: rolf.olsson@banverket.se 010-228 66 55 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/22/20020522BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/22/20020522BIT00270/wkr0002.pdf