Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub levererar radiolänksystem till Banverket

AerotechTelub levererar radiolänksystem till Banverket AerotechTelub har skrivit ett 2-års avtal med Banverket avseende leveranser av radiolänksystem från Nokia. Avtalet är värt mellan 20-25 Mkr. - Avtalet stärker ytterligare vår ställning som leverantör av teleentreprenader inom infrastrukturområdet, säger Göran Jakobsson, som är affärsansvarig på AerotechTelub Contracting. Radiolänksystemet skall användas för kommunikation mellan radiobasstationer och från radiobasstationer till växel i MobiSIR, som är järnvägens nya tågradiosystem. MobiSIR ersätter alla de radio- och mobiltelefonsystem som hittills använts vid järnvägen. MobiSIR bygger på GSM-standarden för mobiltelefoni, men har utvecklats vidare i GSM-R för att uppfylla järnvägens krav enligt en internationell specifikation. R:et står för Railway och GSM-R är den gemensamma standarden för Europas järnvägsförvaltningar. Avtalet innefattar förutom leverans av hårdvara även möjlighet för Banverket att avropa projektledning, utredningar, projektering, installation och driftsättning av radiolänksystemen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Forslund, Vd AerotechTelub Contracting AB: Tel: 0589-39 71 10, 070-713 08 08 e-post: lennart.forslund@aerotechtelub.se Göran Jakobsson, Affärsansvarig Trafikinfrastruktur AerotechTelub Contracting AB: Tel: 0243-736 47, 070-713 08 12 e-post: goran.jakobsson@aerotechtelub.se Eiron Nilsson, Upphandlare Banverket Tel: 0380-727 20, 070-894 27 20 e-post: eiron.nilsson@banverket.se Fredrik Zetterström, Transmissionsingenjör Banverket Tel: 0243-44 57 07, 070-724 57 07 e-post: fredrik.zetterstrom@banverket.se AerotechTelub Contracting AB är ett dotterbolag till AerotechTelub. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2650 medarbetare och omsätter 2,5 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/26/20020626BIT00670/wkr0002.pdf