Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

AerotechTelub med i EU-projekt

AerotechTelub med i EU-projekt AerotechTelub Information & Media AB deltar i ett EU-projekt tillsammans med två företag från Italien. I projektet utvecklas informationslösningar med interaktiv 3D för fordonsindustrin. AerotechTelubs projektbudget uppgår till 2,6 miljoner. EU-projektet benämnt SpacemantiX har undertecknats och startar under maj. Projektet kommer att drivas av tio företag och universitet under en 3-årsperiod. Förutom Sverige (AerotechTelub Information & Media AB) är Tyskland (två företag + ett universitet), Italien (två företag), Schweiz (ett företag), Spanien (tre företag) representerade. Projektets bidrag från EU uppgår till 1,7 miljoner Euro (ca 16 miljoner kr). Av AerotechTelubs projektbudget är 50% egen satsning. Projektet syftar till att skapa användarvänliga informationslösningar som förenar spatial information, d v s 3D information för produkter och detaljer, med olika typer av textinformation. 3D informationen skall i vissa fall även kunna manipuleras i webbmiljö i realtid. SpacemantiX drivs i tre delprojekt med inriktning mot fordonsindustrin, arkitektur/design respektive leksaker. AerotechTelub Information & Media AB är ett dotterbolag till AerotechTelub. AerotechTelub är ett tjänsteföretag, som erbjuder kvalificerade tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik till totalförsvaret, verk och myndigheter samt valda nischer inom näringslivet. AerotechTelub, ett företag i Saab-gruppen, har 2650 medarbetare och omsätter 2,5 miljarder kronor. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Håkan Sandgren, Tfn: 0470-42345, Marknadschef AerotechTelub Information & Media A, 073-6689600 Ulf Jansson, Tfn:0470-42549 Affärsutvecklingschef AerotechTelub Information & Media AB 070-5335885 www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/07/20020507BIT00380/wkr0002.pdf